Pravice potrošnikov

ZAKONSKO JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

Pogodba o opravljanju storitev

Skladno z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 130/22; ZVPot-1) ima stranka (potrošnik), ki je o tem obvestila podjetje, naslednje pravice: 

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za neskladnost blaga, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok. Pravice potrošnika iz prvega odstavka tako ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil izvajalca. 

Če obstoj nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporen, mora izvajalec storitve čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen. 

PRITOŽBENI POSTOPEK

Avant car d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Cenjene stranke obveščamo, da nam lahko morebitne pritožbe posredujej preko e-poštnega naslova support@avant2go.si ali pisno na naslov AVANT CAR d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen in prednosten. Stranka lahko odgovor pričakuje v roku 8 dni od prejema pritožbe.

Seveda pa bomo veseli tudi vaših pohval in morebitnih predlogov za izboljšave naših storitev.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

V skladu s 3. točko 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur.l. RS; št. 81/15 s spremembami in dopolnitvami; ZIsRPS), Avant car d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Avant car d.o.o. kot ponudnik, ki se ukvarja tudi s spletno prodajo, na svoji spletni strani (in v svojih splošnih pogojih poslovanja) objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Ureditev izhaja iz ZIsRPS ter Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov.