Izjava o zasebnosti

IZJAVA O ZASEBNOSTI

V podjetju Avant car (v nadaljevanju: Avant car ali upravljavec) se zavedamo pomena vaše zasebnosti, zato si prizadevamo varovati zaupnost osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene preko naših spletnih strani ali pri poslovanju z vami, zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) ter določili te Izjave o zasebnosti (v nadaljevanju: Izjava).

Namen naše Izjave je, da vas obvestimo o svoji politiki zasebnosti ter o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov. Izjava je dostopna na dnu vsake spletne strani podjetja Avant car.

1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Avant car d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: zasebnost@avantcar.si, telefonska številka: 01 589 08 50.

Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, smo v ta namen imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu zasebnost@avantcar.si.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

2. Zbiranje osebnih podatkov

Spletno mesto Avant car lahko obiščete brez identifikacije ali podajanja osebnih informacij. Na nekaterih spletnih straneh, aplikacijah ali rezervacijskih sistemih pa morate vnesti svoje osebne podatke, na primer naslov e-pošte, ime, domači ali službeni naslov, telefonsko številko in drugo,da bomo lahko izvedli vaše naročilo ali zahtevo.

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorjev, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Osebne podatke nam lahko posredujete ali pa se zbirajo v naslednjih primerih:

V nadaljevanju navajamo podatke, kot jih zbiramo po posameznih programih podjetja Avant car:

Rent-a-car:

Avant2Go:

Avant2Go Dostava:

Fleet management:

Charge by Avant car:

Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij imate uporabniki sami. Pridobljene kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika z uporabnikom, kadar je to potrebno ali kadar uporabnik to sam želi. Dodatno lahko vaše kontaktne podatke (elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov) na podlagi našega zakonitega interesa obdelujemo tudi za osnovno prilagojeno komuniciranje z vami in vam skušamo predstaviti ustrezne storitve in/ali produkte, ki bi vam bili lahko zanimivi na podlagi vaših preteklih interakcij z nami.

Od tovrstnega komuniciranja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: zasebnost@avantcar.si. Avant car bo v tem primeru storil vse potrebno za takojšnjo izpolnitev vaše zahteve.

Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Vaše pravice«.

Dostop do določenih Avant car-jevih spletnih strani, storitev, produktov ali aktivnosti zahteva uporabo gesla. Uporabnik je neposredno odgovoren za varovanje tajnosti svojega gesla.

3. Namen in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke in kontaktne informacije bomo uporabljali le za namene, za katere so bili posredovani v skladu z vašim dovoljenjem. Vedno vas bomo predhodno obvestili o zbiranju osebnih podatkov in o namenu zbiranja. V primeru zbiranja ali uporabe za kakršne koli druge namene razen tistih, za katere ste jih posredovali, vas bomo kontaktirali za pridobitev vaše privolitve.

Uporaba storitev v okviru programov Rent-a-car, Avant2Go, Avant2Go Dostava, Fleet Management in Charge by Avant car

Namen zbiranja osebnih podatkov v okviru programov Rent-a-car, Avant2Go, Avant2Go Dostava, Fleet Management in Charge by Avant car je upravljanje in zagotavljanje storitev upravljavca, pomoč uporabnikom ter neposredno trženje storitve (obveščanje o novih paketih; komunikacija pomembna za uporabniško izkušnjo).

Pravna podlaga za zbiranje podatkov v zgoraj navedenih programih je:

Uporaba kontaktnih spletnih obrazcev, centra za podporo strankam in ostala komunikacija z nami

Ko izpolnite naš kontaktni spletni obrazec ali nam na naše kontaktne podatke (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), objavljene na naši spletni strani, pošljete vprašanje ali povpraševanje ali nas pokličete glede naših storitev in/ali produktov oz. potrebujete pomoč pri uporabi, vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene priprave odgovora na vaše vprašanje, za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe, za izvajanje sklenjene pogodbe ter da vam odgovorimo na vaše vprašanje.

V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete na prostovoljen način. Vsi podatki, ki so zbrani preko naših spletnih strani ali so nam kako drugače sporočeni, se zbirajo zazagotavljanje naših storitev ter za namene naše interne administracije in vodenja našega poslovanja. Pravno podlago za obdelavo teh podatkov predstavljajo naši zakoniti interesi in/ali sklepanje pogodbenega razmerja z vami.

Prijava na pošiljanje elektronskih novic

Na naši spletni strani ali preko odgovora na prejeto elektronsko sporočilo se lahko naročite tudi na prejemanje aktualnih obvestil in informacij o naših akcijah in novostih. Za tako določen namen neposrednega trženja vas lahko preko elektronske pošte obveščamo o novostih iz naše ponudbe. O novostih vas bomo obveščali občasno in po potrebi.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vaše izrecne privolitve, pri čemer lahko privolitev za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli brezplačno prekličete, tako da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: zasebnost@avantcar.si. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Vaše pravice«.

Pošiljanje prošenj za delo pri nas

Če nam na naše kontaktne podatke pošljete spontano prijavo na delovno mesto, podatke, ki nam jih posredujete (npr. motivacijsko pismo in življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev), nadzorujete vi.

Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke obdelovali zgolj za namen izvedbe postopkov izbire morebitnih kandidatov za delovna mesta, kontaktiranja o (ne)izboru, povabila na morebitni razgovor, morebitno pripravo osnutka pogodbe o zaposlitvi ter zaradi varstva naših pravic v primeru spora zaradi domnevne diskriminacije in s tem povezanih postopkov pri vodenju postopka izbire. Obdelava teh vaših podatkov je potrebna za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo morebitne pogodbe z vami.

Sodelovanje v naših spletnih raziskavah in trženjskih akcijah

Vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene sodelovanja v naših spletnih raziskavah in trženjskih akcijah.

V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete prostovoljno. Vsi podatki, ki so zbrani preko naših spletnih strani ali so nam kako drugače sporočeni, se zbirajo z namenom zagotavljanja naših storitev ter za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov iz naslova sodelovanja v naših spletnih raziskavah in trženjskih akcijah: (a) točka prvega odstavka 6. člena GDPR - obdelava je mogoča na osnovi izrecne privolitve.

4. Skrb za varnost osebnih podatkov

Avant car je zavezan k zaščiti podatkov, ki nam jih posredujete, z uporabo svojih programov Rent-a-car, Avant2Go, Avant2Go Dostava, Fleet Management, Charge by Avant car spletnih strani, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način.

Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečujemo s številnimi različnimi varnostnimi tehnologijami in postopki.

V primeru potrebe se na naših spletnih straneh uporablja SSL-šifriranje za povečanje varnosti prenosa občutljivih podatkov. Znotraj podjetja Avant car podatke hranimo v stalno kontroliranih računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma anonimizirajo ali nepovratno in trajno izbrišejo.

V primeru, da so na naših spletnih straneh objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito vaših podatkov na teh spletnih straneh.

5. Razkrivanje osebnih podatkov tretjim osebam

Avant car osebnih podatkov svojih uporabnikov brez njihovega soglasja ne bo posredoval nobeni drugi nepooblaščeni fizični ali pravni osebi. Pridržujemo si pravico do dostopanja in razkrivanja osebnih podatkov z namenom, da izpolnimo in zagotovimo skladnost z zakonom, izpolnimo zakonske zahteve, uporabimo podatke v pravnih postopkih ali zaščitimo pravice in lastnino podjetja Avant car ali naših strank.

V primeru sodelovanja z drugimi podjetji (pogodbeni obdelovalci), ki za Avant car opravljajo posebne storitve, jim Avant car omogoči dostop do tistih podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo njihove storitve. Ti ponudniki so pogodbeno obvezani varovati zasebnost teh podatkov in jih smejo uporabljati izključno za izvrševanje svojega dela. Posredovane podatke omenjeni pogodbeni obdelovalci skrbno varujejo in ne hranijo ter jih obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila. Obdelovalci so posredovane podatke upravičeni uporabljati samo za izvrševanje svojega dela.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

Za uporabo storitev Avant2Go in v okviru posebne akcije bosta ime in priimek in identifikacijska številka stranke lahko posredovana pogodbenemu partnerju Avant car z namenom ugotovitve ali je stranka tudi uporabnik storitev oziroma član pogodbenega partnerja Avant car. V tem primeru se navedeni osebni podatki v obdelavo posredujejo zaradi izvajanja pogodbenega razmerja in le v obsegu, v katerem je za ta namen to potrebno.

Za uporabo storitev Avant2Go Dostava, bodo v primerih odstopa od pogodbe s strani kupca ter v primerih reševanja zahtevkov kupca iz naslova stvarnih napak in reklamacij, podatki kupca posredovani pristojnemu pogodbenemu partnerju podjetja Avant car. V tem primeru se osebni podatki v obdelavo posredujejo zaradi izvajanja pogodbenega razmerja in le v obsegu, v katerem je za ta namen to potrebno.

Za uporabo storitev Charge by Avant car, bo Avant car zbrane osebne podatke strank posredoval svojim pogodbenim partnerjem – upravljalcem polnilne infrastrukture in polnilnih postaj za električne avtomobile. V tem primeru se osebni podatki v obdelavo posredujejo zaradi izvajanja pogodbenega razmerja in le v obsegu, v katerem je za ta namen to potrebno.

Osebni podatki Avant car strank, ki uporabljajo tudi storitve družbe AVANT CAR d.o.o. za usluge i poslovno savjetovanje, Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, matična številka: 080899477 (»Avant Car HR«), bodo posredovani tej družbi. V tem primeru se osebni podatki v obdelavo posredujejo zaradi izvajanja pogodbenega razmerja, primarno pa za namen identifikacije stranke in ugotovitve, ali Uporabnik za potrebe uporabe storitev Avant Car HR izpolnjuje vse pogoje in ima poravnane vse zapadle obveznosti do Ponudnika Avant Car, pri čemer Ponudnik Avant Car osebne podatke posreduje Avant Car HR le obsegu, v katerem je to za ta namen potrebno.

Zavezujemo se, da niti mi niti drugi uporabniki vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite.

Vaši osebnih podatki se lahko v nekaterih posebnih primerih posredujejo v ZDA, pri čemer so vsi naši pogodbeni obdelovalci v ZDA vključeni v program zasebnostnega ščita EU-ZDA (t.i. Privacy Shield).

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Upravljavec se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljani. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali.

Tiste podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z vami, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali zakonitega interesa, npr. v primeru pošiljanje elektronskih novic, hranimo do vašega preklica privolitve oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali v rednih časovnih intervalih. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati oglasna elektronska sporočila) ali če tako določa zakon.

Rok hrambe podatkov pri storitvah Rent-a-car, Charge by Avant car, Fleet management, Avant2Go Dostava in Avant2Go je 5 let po zaključku posla (splošni zakonski zastaralni rok za odškodninske zahtevke). Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Vašo samoiniciativno prijavo na delo pri nas bomo v primeru neizvedbe izbirnega postopka takoj izbrisali in prenehali uporabljati.Če bomo ocenili, da je vaša prijava morda zanimiva za morebitne prihodnje razpise ali kakšno drugo delovno mesto ter bi jo želeli hraniti dlje časa, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas prosili za vašo izrecno pisno privolitev ter vaše podatke hranili do dve leti oziroma do vašega preklica privolitve.

Če bomo izvajali izbirni postopek za delovno mesto, na katero ste se prijavili, bomo vašo prijavo hranili ves čas izvedbe postopka za zaposlitev in še 30 dni po tem, ko boste prejeli obvestilo o (ne)izboru oziroma v primeru morebitne pritožbe in pričakovane vložitve pravnega sredstva zoper postopek o izbiri najmanj pet let, oziroma za čas do pravnomočnega končanja morebitnega sodnega postopka.

7. Uporaba piškotkov in sledilne tehnologije

Spletna mesta podjetja Avant car (www.avantcar.si, www.avant2go.si) ter mobilne aplikacije uporabljajo t. i. piškotke, ki uporabniku omogočajo prikaz in uporabo naših spletnih strani, prilagojeno njegovim željam. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani na disku vašega računalnika. Njegov glavni namen pa je, da v računalnik shrani vaše nastavitve in druge podatke, tako da vam jih ob naslednjem obisku naših spletnih strani ni treba več vnašati.

S piškotki ni mogoče izvajati programov ali okužiti računalnika z virusi. Piškotek nam ne omogoča nikakršnega dostopa do vašega sistema ali osebnih podatkov.

Uporaba piškotov je ustaljen postopek na večini spletnih mest. Standardne nastavitve brskalnika omogočajo uporabo piškotov. Če se z njihovo uporabo ne strinjate, spremenite nastavitve brskalnika tako, da bo sprejemanje piškotov onemogočeno, vendar to lahko omeji zmožnost vaše komunikacije s spletnim mestom Avant car. Tudi če piškotke sprejmete, jih lahko pozneje še vedno izbrišete z orodji vašega brskalnika. Piškote uporabljamo izključno z namenom, da bi svojo spletno stran optimizirali vašim željam.

Avant car zbira tudi podatke o vaši uporabi naših spletnih mest, mobilnih aplikacij in storitev. Z našim orodjem za analizo spletnega mesta lahko na primer iz vašega brskalnika pridobimo informacije o tem, s katerega spletnega mesta ste prišli, s katerim iskalnikom in ključnimi besedami ste nas poiskali, katere strani ste si ogledali na našem spletnem mestu ter katere dodatke, kakšno širino in višino uporablja vaš brskalnik. Z različnimi sledilnimi tehnologijami lahko zberemo informacije o tem, katere naše spletne strani si ogledate in katere povezave kliknete, ter o ostalih dejanjih, ki jih izvedete na naših spletnih straneh. Poleg tega zbiramo običajne informacije, ki jih brskalnik pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, na primer naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa in naslove spletnih mest.

Naša spletna mesta poleg tega lahko uporabljajo vtičnike za družbena omrežja kot so Google+, Facebook, Pinterest, Twitter, Linkedin (»vtičniki«). Za uporabo vtičnikov je potrebna vaša privolitev.

Ko uporabljate storitev, ki uporablja vtičnike, so lahko podatki neposredno preneseni iz vaše naprave upravljavcu družbenega omrežja. Na podatke, ki jih zbira vtičnik, nimamo nobenega vpliva. Če ste prijavljeni v družbeno omrežje, je vašo uporabo storitve mogoče povezati z vašim računom v družbenem omrežju. Če imate interakcije z vtičniki, na primer tako, da všečkate, sledite ali delite z drugimi, ali vnesete komentar, so lahko podatki samodejno prikazani v vašem profilu v družbenem omrežju. Tudi če niste prijavljeni v račun za družbeno omrežje, je mogoče, da vtičniki upravljavcem družbenega omrežja pošiljajo vaš naslov IP. Prosimo, da pri uporabi naših storitev to upoštevate.

Izrecno poudarjamo, da nimamo vpliva na obseg, naravo in namen obdelave vaših osebnih podatkov, ki jih opravlja ponudnik storitev družabnega omrežja, zato vas na tem mestu prosimo, da si ogledate politike zasebnosti ponudnikov storitev družabnih omrežij.

8. Svoboda izbire

Podatke, ki nam jih posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da nam določenih podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na naših spletnih straneh ne boste mogli dostopati; prav tako vam v takih primerih ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanje ali vas kontaktirati za namen opravljanja dela pri nas.

Če se vaši osebnih podatki spremenijo (poštna številka, elektronski naslov, naslov, telefonska številka idr.), vas prosimo, da nas o spremembah prav tako obvestite na elektronski naslov: zasebnost@avantcar.si.

9. Vaše pravice

Upravljavec vam dosledno zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov.

Kot posamezniki imate naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: Če ste kot posameznik privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Svojo privolitev lahko kadarkoli brezplačno prekličete s pisno izjavo, ki jo pošljete upravljavcu na elektronski naslov: zasebnost@avantcar.si. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: Kot posameznik imate od upravljavca pravico dobiti potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. Če se, imate pravico, da vam omogočimo dostop do vaših osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje) ter da vam podamo informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov idr.).

Pravica do popravka: Kot posameznik imate pravico doseči, da vam omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami in da vam omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov. V ta namen imate pravico, da nam posredujete dopolnilno izjavo z ažurnimi osebnimi podatki.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe): Pravico imate doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, če obstaja eden izmed razlogov iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. če podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; če prekličete privolitev in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; če ugovarjate obdelavi, pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti interesi; če so bili osebnih podatki obdelani nezakonito idr.).

Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate doseči, da upravljavec omeji obdelavo vaših podatkov, če obstaja en od naslednjih primerov:

Pravica do prenosljivosti podatkov: Kot posameznik imate pravico, da prejmete svoje osebne podatke v splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter da te podatke neposredno posredujete drugemu upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru, če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja in seizvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora: Če obdelava podatkov temelji na naših zakonitih interesih, imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov. V takem primeru bomo nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, lahko kadarkoli in brezplačno ugovarjate brez navedbe razlogov, tako da nam pošljete sporočilo na elektronski naslov: zasebnost@avantcar.si. Če ugovarjate obdelavi svojih podatkov za namene neposrednega trženja, bomo nemudoma prenehali obdelovati vaše podatke za te namene.

Prav tako vam bomo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Pravica do vložitve pritožbe: Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: prijava-krsitev@ip-rs.si ali gp.ip@ip-rs.si.

10. Spremembe Izjave o zasebnosti

Izjava o zasebnosti je bila nazadnje posodobljena v mesecu Juliju 2020. To izjavo lahko posodobimo skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo, s spremembami naših storitev in na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Vse spremembe izjave bomo objavili na tem mestu in posodobili datum zadnje spremembe. V primeru znatnih sprememb vas bomo obvestili na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom.

11. Vaša vprašanja in predlogi

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja, uporabe in razkrivanja vaših osebnih informacij, vas prosimo, da nam jih posredujete preko spletnega obrazca ali se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na zasebnost@avantcar.si.