Izjava o zasebnosti

Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Politika zasebnosti

V družbi Avant car d.o.o. se zavedamo pomena varovanja vaše zasebnosti in osebnih podatkov. Vaše osebne podatke, pridobljene preko naših spletnih strani, mobilnih aplikacij ali pri poslovanju z vami, zbiramo, obdelujemo, varujemo in hranimo na zakonit način. V tem dokumentu vas seznanjamo s ključnimi informacijami, vezanimi na obdelavo vaših osebnih podatkov ter z našimi obveznostmi in vašimi pravicami, ki izhajajo iz njihovega zbiranja in obdelave.

Ta Politika zasebnosti je dostopna na spletnih straneh https://avant2go.si, https://www.avantcar.si in https://avantcar.com, njihovih podstraneh ter v mobilnih aplikacijah Avant car.   

1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV  

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Avant car d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gdpr@avantcar.si, telefonska številka: 01 589 08 50. 

2. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV  

Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: gdpr@avantcar.si, preko katerega lahko naslovite vprašanja, zahteve ali pripombe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Obravnavali jih bomo strogo zaupno.  

3. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

Vaše osebne podatke obdelujemo v primerih, ko: obiščete eno od naših spletnih strani, nas kontaktirate preko spletnega obrazca ali drugega komunikacijskega sredstva, se prijavite na elektronske novice, želite uporabljati oziroma ste uporabnik ene od naših storitev (Avant2Go, Avant2Go Dostava, Rent-a-car, Fleet management, Charge by Avant car), sodelujete v naših spletnih raziskavah ali trženjskih akcijah, sodelujete v naših nagradnih igrah ali se samoiniciativno prijavite na delovno mesto pri nas.  

V nadaljevanju poglavja vam podajamo več informacij, vezanih na obdelavo.  

3.1. OBISK SPLETNE STRANI ALI MOBILNE APLIKACIJE 

Vsak obisk katere od naših spletnih strani beležimo z namenom odkrivanja napak in spremljanja napadov. Podatki, ki jih obdelujemo in hranimo za kratek čas so: vaš IP naslov, URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani, nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata, vsebine, do katerih dostopate na spletne strani ali aplikacije Avant car, datum dostopa in trajanje obiska spletne strani ali aplikacije Avant car. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani / aplikacije, se podatki samodejno izbrišejo. V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani / aplikacije, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list”) in vam onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani / aplikacije. 

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: naš lastni zakoniti interes (6/1(f) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov), ki je v spremljanju in analizi delovanja spletnih in mobilnih aplikacij, tehničnem vzdrževanju in razvoju spletnih strani in storitev Avant car, zagotavljanju delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov ter odzivanju na računalniške varnostne grožnje in incidente.  

Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).  

Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pri državnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. Več o vaših pravicah si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

3.2. PRIJAVA NA POŠILJANJE ELEKTRONSKIH NOVIC  

Na naši spletni strani ali preko odgovora na prejeto elektronsko sporočilo se lahko naročite na prejemanje aktualnih obvestil in informacij o naših akcijah in novostih. Vaše (identifikacijske in kontaktne) osebne podatke, in sicer ime, priimek in elektronski naslov, bomo obdelovali za namen neposrednega trženja oziroma za občasno obveščanje o novostih iz naše ponudbe. Pravni temelj za obdelavo vaših podatkov je vaša osebna privolitev po točki točki 6/1(a) GDPR. Osebne podatke bomo hranili do preklica vaše privolitve. Poleg preklica privolitve, lahko kadarkoli uveljavljate tudi pravico dostopa do osebnih podatkov, popravek ali omejitev obdelave ali obdelavi osebnih podatkov ugovarjate. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pri državnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. Več o vaših pravicah si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

3.3. KOMUNIKACIJA Z NAMI  

Če nas kontaktirate preko spletnega obrazca, centra za podporo strankam ali po drugi poti (pisno po (elektronski) pošti ali po telefonu) bomo vaše (identifikacijske in kontaktne) osebne podatke, in sicer ime, priimek, elektronski naslov in / ali telefonsko številko obdelovali za namen komunikacije z vami (priprave odgovora na vaše vprašanje), ki je potrebna za izvedbo ukrepov pred sklenitvijo pogodbe po točki 6/1(b) GDPR ali pa predstavlja naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR, ki je v upravljanju odnosov z obstoječimi strankami, zagotavljanju informiranosti in pomoči obstoječim strankam, zagotavljanju ali izboljšanju kakovosti izbranih storitev, obveščanju o storitvah oziroma produktih. Osebne podatke bomo hranili do zaključka komunikacije, že kadarkoli pred tem pa lahko od nas zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo. Kadarkoli lahko uveljavljate tudi pravico dostopa do osebnih podatkov, popravek ali omejitev obdelave ali obdelavi ugovarjate. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pri državnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. Več o vaših pravicah si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

Če se na podlagi povpraševanja odločite za sklenitev pogodbe z nami, bomo vaše podatke obdelovali na način in v okviru zagotavljanja storitev iz posameznega programa, kot navedeno v točkah 3.4. – 3.8.  

3.4. UPORABA SISTEMA SOUPORABE VOZIL IN APLIKACIJE »AVANT2GO« 

Dostop do storitev »Avant2Go« je mogoč le na podlagi zaključka postopka registracije v sistem »Avant2Go« preko »Avant2Go« mobilne aplikacije in aktivacije uporabniškega računa.  

V okviru storitve »Avant2Go« obdelujemo naslednje osebne podatke uporabnika – fizične osebe:  

V primeru sklepanja pogodbe s članom – pravno osebo obdelujemo naslednje osebne podatke:  

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: za zagotavljanje storitev je to izvajanje pogodbe po točki 6 /1(b) GDPR; za vse primere GPS sledenja vozilom »Avant2Go« in zbiranja lokacijskih podatkov in podatkov o najemih je pravni temelj izvajanje pogodbe po točki 6/1 (b) GDPR ali naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR, ki je v: izboljšanju, razvoju in nadgradnji storitve »Avant2Go« in splošni zaščiti premoženja ali lastnine upravljavca; za izvajanje storitev neposrednega trženja je pravni temelj privolitev po točki 6/1(a) GDPR ali naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR (če oglasna sporočila pošiljamo obstoječim strankam, ki so bile o tej možnosti vnaprej obveščene), ki je v upravljanju odnosov s strankami in spremljanju zadovoljstva strank (npr. posredovanje informacij v zvezi s sklenjeno pogodbo in za namene zagotavljanja popustov in ugodnosti, nagrajevanja zvestobe strank, obveščanja o nagradnih igrah, ipd); za primer pošiljanja podatkov zunanjim uporabnikom, navedenim v točki 4.1. je pravni temelj izvajanje pogodbe po točki 6/1(b) GDPR ali izpolnitev naše zakonske obveznosti po točki 6/1(c) GDPR.  

Rok hrambe: ves čas obstoja pogodbenega razmerja, na podlagi katerega storitve uporabljate in še 5 (pet) let po prenehanju veljavnosti pogodbe (splošni zakonski zastaralni rok za odškodninske zahtevke). Podatki, ki se obdelujejo za realizacijo pogodbe, za katere je zakonsko predpisan drugačen rok shranjevanja (npr. računovodski in davčni podatki) se hranijo 10 (deset) let po  prenahanju veljavnosti pogodbe.  

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave, prenosljivost, v primerih obdelave za potrebe neposrednega trženja pa tudi pravica do ugovora. Če menite, da vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pri državnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. Več o vaših pravicah in možnosti pritožbe si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

3.5. UPORABA STORITVE RENT-A-CAR  

Dostop do storitev Rent-a-car je mogoč na podlagi sklenitve pogodbe z nami po zaključku postopka rezervacije vozila preko kateregakoli od naših rezervacijskih kanalov (spletna stran, mobilna aplikacija »Avant2Go«, telefonska rezervacija, e-mail rezervacija, osebna (»walk-in«) rezervacija, rezervacija preko distribucijskih sistemov kateregakoli posrednika (»broker«), s katerimi smo v pogodbenem razmerju; najem preko pogodbenih partnerjev, katerim nudimo asistenčne storitve (tj. storitve najema nadomestnega vozila).  

V okviru storitve rent-a-car obdelujemo naslednje osebne podatke:  

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: za zagotavljanje rent-a-car storitve je to izvajanje pogodbe po točki 6/1(b) GDPR; za izvajanje storitev neposrednega trženja je pravni temelj vaša privolitev po točki 6/1(a) GDPR ali naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR (ko oglasna sporočila pošiljamo obstoječim strankam, ki so bile o tej možnosti vnaprej obveščene), ki je v upravljanju odnosov s strankami in spremljanju zadovoljstva strank (npr. posredovanje informacij v zvezi s sklenjeno pogodbo in za namene zagotavljanja popustov in ugodnosti, nagrajevanja zvestobe strank, obveščanja o nagradnih igrah, ipd); za primer pošiljanja podatkov zunanjim uporabnikom, navedenim v točki 4.1. je pravni temelj izvajanje pogodbe po točki 6/1(f) GDPR ali izpolnitev naše zakonske obveznosti po točki 6/1(c) GDPR.  

Rok hrambe: ves čas obstoja pogodbenega razmerja, na podlagi katerega storitve uporabljate in še 10 (deset) let po prenehanju veljavnosti pogodbe.  

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave, prenosljivost, v primerih obdelave za potrebe neposrednega trženja pa tudi pravica do preklica soglasja in pravica do ugovora. Če menite, da vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pri državnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. Več o vaših pravicah in možnosti pritožbe si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

3.6. UPORABA STORITVE FMG (»FLEET MANAGEMENT«)  

Dostop do storitev FMG je mogoč na podlagi sklenitve FMG pogodbe in zaključku postopka najema vozila.  

V okviru storitve FMG obdelujemo naslednje osebne podatke:  

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: za zagotavljanje FMG storitev je to izvajanje pogodbe po točki 6/1(b) GDPR; za izvajanje storitev neposrednega trženja je pravni temelj vaša privolitev po točki 6/1(a) GDPR ali naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR (če oglasna sporočila pošiljamo obstoječim strankam, ki so bile o tej možnosti vnaprej obveščene), ki je v upravljanju odnosov s strankami in spremljanju zadovoljstva strank (npr. posredovanje informacij v zvezi s sklenjeno pogodbo in za namene zagotavljanja popustov in ugodnosti, nagrajevanja zvestobe strank, obveščanja o nagradnih igrah, ipd); za primer pošiljanja podatkov zunanjim uporabnikom, navedenim v točki 4.1., je pravni temelj naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR ali izpolnitev naše zakonske obveznosti po točki 6/1(c) GDPR.  

Rok hrambe: ves čas obstoja pogodbenega razmerja, na podlagi katerega storitve uporabljate in še 10 (deset) let po prenehanju veljavnosti pogodbe.  

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave, prenosljivost, v primerih obdelave za potrebe neposrdnega trženja pa tudi pravica do ugovora in v primeru obdelave na podlagi privolitve tudi preklic privolitve. Če menite, da vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pri državnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. Več o vaših pravicah in možnosti pritožbe si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

3.7. UPORABA STORITVE CHARGE BY AVANT CAR 

V okviru storitve Charge by Avant car obdelujemo naslednje osebne podatke:  

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: za zagotavljanje Charge by Avant car storitev je pravni temelj izvajanje pogodbe po točki 6/1(b) GDPR; za izvajanje storitev neposrednega trženja je pravni temelj vaša privolitev po točki 6/1(a) GDPR ali naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR (če oglasna sporočila pošiljamo obstoječim strankam, ki so bile o tej možnosti vnaprej obveščene), ki je v upravljanju odnosov s strankami in spremljanju zadovoljstva strank (npr. posredovanje informacij v zvezi s sklenjeno pogodbo, ipd); za primer pošiljanja podatkov zunanjim uporabnikom, navedenim v točki 4.1. je pravni temelj naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR ali izpolnitev naše zakonske obveznosti po točki 6/1(c) GDPR.  

Rok hrambe: ves čas obstoja pogodbenega razmerja, na podlagi katerega storitve uporabljate in še 5 (pet) let po prenehanju veljavnosti pogodbe (splošni zakonski zastaralni rok za odškodninske zahtevke). Podatki, ki se obdelujejo za realizacijo pogodbe, za katere je zakonsko predpisan drugačen rok shranjevanja (npr. računovodski in davčni podatki) se hranijo 10 (deset) let po  prenehanju veljavnosti pogodbe.  

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave, prenosljivost, v primerih obdelave za potrebe neposrednega trženja pa tudi pravica do ugovora in v primeru obdelave na podlagi privolitve tudi preklic privolitve. Če menite, da vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pred državnim nadzornim organom za varstvo osebnih podatkov. Več o vaših pravicah in možnosti pritožbe si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

3.8. SODELOVANJE V NAŠIH SPLETNIH RAZISKAVAH IN TRŽENJSKIH AKCIJAH  

V primeru vaše odločitve po sodelovanju v naših spletnih raziskavah in trženjskih akcijah, zbiramo in obdelujemo tiste osebne podatke, ki nam jih sporočite prostovoljno in le z namenom zagotavljanja naših storitev, za potrebe naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.  

Pravni temelj za obdelavo vaših podatkov je vaša osebna privolitev po točki točki 6/1(a) GDPR. Osebne podatke bomo hranili do preklica vaše privolitve. Poleg preklica privolitve lahko kadarkoli uveljavljate tudi pravico dostopa do osebnih podatkov, popravka ali omejitve obdelave ali obdelavi ugovarjate. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pri državnem nadzornem organu za varstvo podatkov. Več o vaših pravicah si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

3.9. NAKUP BONA  

Če se odločite za nakup bona obdelujemo vaše osebne podatke, potrebne za izvedbo transakcije nakupa (v odvisnosti od načina nakupa bona so ti podatki lahko: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, 4 zadnje številke kreditne kartice). Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je izvajaje prodajne pogodbe po točki 6/1(b) GDPR. Vaše podatke bomo hranili skladno z zakonskimi zahtevami na računovodskem in davčnem področju (10 let). Če ste prejemnik bona obdelujemo vaše ime in priimek. Pravni temelj za obdelavo je naš zakoniti interes po točki 6/1 (f) GDPR, ki je v omogočanju pridobitve ugodnosti.  

Vaše pravice v zvezi s podatki so dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave in  pravica do prenosljivosti. Če menite, da vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pri državnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. Več o vaših pravicah in možnosti pritožbe si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

3.10. SODELOVANJE V NAŠIH NAGRADNIH IGRAH  

Če se odločite, da boste sodelovali v naši nagradni igri bomo vaše podatke obdelovali v obsegu, potrebnem za izvedbo posamezne nagradne igre. Podrobnejše informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki nam jih morate posredovati za sodelovanje v nagradni igri in naših obveznostih ter vaših pravicah v zvezi z obdelavo so navedene v pogojih sodelovanja nagradne igre. Če nagradno igro organiziramo z našimi partnerji je to prav tako navedeno v splošnih pogojih posamezne nagradne igre, kjer je navedeno tudi, ali partner prejme vaše podatke, v kakšnem obsegu in za kakšen namen. 

Pravni temelj za obdelavo vaših osebnih podatkov je naš zakoniti interes v zvezi z izvedbo nagradne igre po točki 6/1(f) GDPR. Če ste prejemnik nagrade je pravni temelj za obdelavo vaših podatkov izvajanje pogodbe po točki 6/1(b) GDPR in izpolnjevanje naših davčnih obveznosti po točki 6/1(c) GDPR. Vaše osebne podatke bomo hranili za čas trajanja nagradne igre, če ste nagrajenec pa 5 (pet) let od zaključka izvedbe nagradne igre. Podatki, za katere je zakonsko predpisan drugačen rok shranjevanja (npr. računovodski in davčni podatki), se hranijo 10 (deset) let od zaključka pogodbenega razmerja oziroma izvedbe nagradne igre. Kadarkoli lahko uveljavljate pravice do dostopa, popravka, omejitve, prenosljivost podatkov. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pri državnem nadzornem organu za varstvo podatkov. Več o vaših pravicah si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

3.11. POŠILJANJE PROŠENJ ZA DELO PRI NAS  

Če nam na naše kontaktne podatke pošljete spontano prijavo na delovno mesto, se zavezujemo, da bomo vaše osebne podatke obdelovali zgolj za namen izvedbe postopkov izbire morebitnih kandidatov za delovna mesta, kontaktiranja o (ne)izboru, povabila na morebitni razgovor, morebitno pripravo osnutka pogodbe o zaposlitvi ter zaradi varstva naših pravic v primeru spora zaradi domnevne diskriminacije in s tem povezanih postopkov pri vodenju postopka izbire. Obdelava teh vaših podatkov je potrebna za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo morebitne pogodbe z vami po točki 6/1(b) GDPR.  

V primeru neizvedbe izbirnega postopka bomo vaše podatke takoj izbrisali oziroma uztrezno anonimizirali. Če bomo ocenili, da je vaša prijava morda zanimiva za morebitne prihodnje razpise ali kakšno drugo delovno mesto ter bi jo želeli hraniti dlje časa, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas prosili za vašo izrecno pisno privolitev ter vaše podatke hranili do 2 (dve) leti oziroma do vašega preklica privolitve. Če bomo izvajali izbirni postopek za delovno mesto, na katero ste se prijavili, bomo vašo prijavo hranili ves čas izvedbe postopka za zaposlitev in še 30 (trideset) dni po tem, ko boste prejeli obvestilo o (ne)izboru oziroma v primeru morebitne pritožbe in pričakovane vložitve pravnega sredstva zoper postopek o izbiri najmanj 5 (pet) let, oziroma za čas do pravnomočnega končanja morebitnega sodnega postopka.  

Kadarkoli lahko uveljavljate pravice do dostopa, popravka, omejitve, prenosljivosti podatkov. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS. Več o vaših pravicah si lahko preberete v poglavju Vaše pravice.  

4. RAZKRIVANJE OSEBNIH PODATKOV ZUNANJIM OSEBAM 

 

4.1. RAZKRIVANJE OSEBNIH PODATKOV ZUNANJIM UPORABNIKOM 

Pridržujemo si pravico do dostopanja in razkrivanja osebnih podatkov z namenom, da izpolnimo in zagotovimo skladnost z zakonom, izpolnimo zakonske zahteve, uporabimo podatke v pravnih postopkih ali zaščitimo pravice in lastnino podjetja Avant car ali naših strank. Za te potrebe, na podlagi in skladno z zakonskom predvidenimi postopki ob upoštevanju relevantnih določb zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov, lahko vaše osebne podatke posredujemo: zavarovalnici, Slovenskemu zavarovalnemu združenju (reševanje škodnih primerov), mestnemu redarstvu (cestno-prometni prekrški), DARS-u (cestno-prometni prekrški), policiji ali državnemu tožilstvu (prekrški, kazniva dejanja), sodišču (v primeru vodenja sodnih postopkov), odvetniški družbi (ki kot pooblaščenec npr. lastnika parkirne površine zahteva posredovanje podatkov o vozniku in v primerih vodenja upravnih ali sodnih postopkov), detektivom in izvršiteljem, stečajnim upraviteljem, javnim organom tujih držav, zunanjim revizorjem, zunanjim izvajalcem IT storitev, leasing družbam, ponudnikom e-identitete, FURS-u, kot tudi nadzornim organom, pri izvajanju njihovih delovnih nalog (inšpektorati, agencije, uradi).   

 

4.2. RAZKRIVANJE OSEBNIH PODATKOV POGODBENIM OBDELOVALCEM 

V primeru sodelovanja z drugimi podjetji (pogodbeni obdelovalci), ki za Avant car opravljajo posebne storitve, jim Avant car omogoči dostop do tistih podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo njihove storitve. Ti ponudniki so pogodbeno obvezani varovati zasebnost teh podatkov in jih smejo uporabljati izključno za izvrševanje svojega dela. Posredovane podatke omenjeni pogodbeni obdelovalci skrbno varujejo in ne hranijo ter jih obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila. Obdelovalci so posredovane podatke upravičeni uporabljati samo za izvrševanje svojega dela. 

 

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov: 

 

4.3. RAZKRIVANJE PODATKOV DRUŽBAM SKUPINE AVANT CAR  

Če uporabljate storitve povezanih družb skupine Avant car, bodo vaši osebni podatki posredovani takšnim družbam v obsegu, v katerem je to potrebno in za namen izvajanja pogodbenega razmerja s to družbo, kot tudi za namen vaše identifikacije in ugotovitve, ali za potrebe uporabe storitev te družbe izpolnjute vse pogoje in imate poravnane vse zapadle obveznosti do vseh družb Avant car skupine. 

 

4.4. IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE 

V nekaterih posebnih primerih se vaši osebni podatki lahko posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije, pri čemer se tak prenos osebnih podatkov izvaja skladno z zakonskimi podlagami za iznos osebnih podatkov v tretje države, kot jih predpisujeta GDPR in veljavna slovenska zakonodaja. Te podlage so predvsem:  

 

5. SKRB ZA VARNOST OSEBNIH PODATKOV  

Zavezani smo k zaščiti vseh osebnih podatkov, ki nam jih posredujete.  

Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečujemo s številnimi različnimi varnostnimi tehnologijami in postopki.  

V primeru potrebe, se na naših spletnih straneh uporablja SSL-šifriranje za povečanje varnosti prenosa občutljivih podatkov. Znotraj podjetja podatke hranimo v stalno kontroliranih računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih. 

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma anonimizirajo ali nepovratno in trajno izbrišejo. 

V primeru, da so na naših spletnih straneh objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito vaših podatkov na teh spletnih straneh. 

6. SVOBODA IZBIRE  

Podatke, ki nam jih posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da nam določenih podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na naših spletnih straneh ne boste mogli dostopati; prav tako vam v takih primerih ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanjea ali vas kontaktirati. Če želite postati uporabnik ene od naših storitev, je posredovanje podatkov, za katere vas zaprosimo pred oziroma ob sklenitvi pogodbenega razmerja, pa tudi med njegovim trajanjem (zlasti v primeru sprememb podatkov) vaša pogodbena obveznost in z vami pogodbenega razmerja ne moremo skleniti oziroma vam (nadalje) zagotavljati storitve, pri čemer smo iz navednega razloga in skladno s pogodbo lahko upravičeni tudi do odstopa od pogodbe.  

Če se vaši osebnih podatki spremenijo (poštna številka, elektronski naslov, naslov, telefonska številka idr.), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na elektronski naslov: gdpr@avantcar.si.  

7. VAŠE PRAVICE  

Dosledno zagotavljamo uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov. 

Kot posamezniki imate naslednje pravice: 

Pravica do preklica privolitve: Če vaše podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, imate pravico do njenega preklica. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.  

Svojo privolitev lahko kadarkoli brezplačno prekličete preko klika na povezavo v prejetem sporočilu. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.  

Pravica dostopa do osebnih podatkov: Kot posameznik imate pravico dobiti potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. Če se, imate pravico, da vam omogočimo dostop do vaših osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje) ter pridobitev informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov idr.). 

Pravica do popravka: Kot posameznik imate pravico doseči, da vam omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami in da vam omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov. V ta namen imate pravico, da nam posredujete dopolnilno izjavo z ažurnimi osebnimi podatki. 

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe): Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, če obstaja eden izmed razlogov iz 17. člena GDPR (npr. če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; če prekličete privolitev in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; če ugovarjate obdelavi, pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti interesi; če so bili osebnih podatki obdelani nezakonito, idr.). 

Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate doseči, da upravljavec omeji obdelavo vaših podatkov, če obstaja eden od naslednjih primerov: 

Pravica do prenosljivosti podatkov: Kot posameznik imate pravico, da prejmete svoje osebne podatke v splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter da te podatke neposredno posredujete drugemu upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru, če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja in se  izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. 

Pravica do ugovora: Če obdelava podatkov temelji na naših zakonitih interesih, imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov. V takem primeru bomo nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.  

Obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, lahko kadarkoli in brezplačno ugovarjate brez navedbe razlogov, tako da nam pošljete sporočilo na elektronski naslov: gdpr@avantcar.si. Če ugovarjate obdelavi svojih podatkov za namene neposrednega trženja, bomo vaše podatke nemudoma prenehali obdelovati za te namene. 

Prav tako vam bomo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo. 

Pravica do vložitve pritožbe: Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: prijava-krsitev@ip-rs.si ali gp.ip@ip-rs.si.  

8. SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI  

Ta politika zasebnosti je bila nazadnje posodobljena julija 2023. To politiko zasebnosti lahko posodobimo skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo, s spremembami naših storitev in na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Vse spremembe bomo objavili na tem mestu in posodobili datum zadnje spremembe. V primeru znatnih sprememb vas bomo obvestili na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom. 

9. VAŠA VPRAŠANJA IN PREDLOGI 

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja, uporabe in razkrivanja vaših osebnih podatkov, vas prosimo, da nam jih posredujete preko spletnega obrazca ali se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko elektronskega naslova: gdpr@avantcar.si