Najemni pogoji - najem vozil

POGOJI NAJEMA / RENTAL TERMS AND CONDITIONS

OBVEZNI DOKUMENTI / MANDATORY DOCUMENTS

Ob prevzemu nekaterih skupin vozil je potrebna kreditna kartica na ime glavnega voznika (t. i. nosilec rezervacije). Na kreditni kartici se rezervirajo sredstva za varščino za primere poškodb ali kraje vozila. Višina varščine je odvisna od skupine najetega vozila in se giblje med 300,00 € in 600,00 €. Za polog varščine sprejemamo kreditne kartice Visa, MasterCard in Diners. Pologa za varščino v gotovini ne sprejemamo.

Sredstva za varščino se na kreditni kartici bremenijo ob prevzemu vozila in se praviloma samodejno sprostijo po največ 30 dneh (odvisno od banke stranke), v kolikor se vozilo vrne v enakem stanju, kot je bilo ob prevzemu. V primeru, da stranka ne predloži veljavne kreditne kartice na ime glavnega voznika (najemnika) ali na kreditni kartici ni zadostnih sredstev za polog varščine, si pridržujemo pravico, da vozila ne izdamo.

At the pick up of certain car groups the customer is requested to present a valid credit card in the main driver's name, to cover the security deposit. The security deposit is a guarantee held for the event of damage/theft of the vehicle. Depending on the selected car group there will be a deposit from a minimum of 300,00€ up to a maximum of 600,00€. Accepted credit cards are Visa, MasterCard and Diners. Cash deposit is not accepted.

Upon pick up the amount of the security deposit is blocked on the credit card and released in most cases after a maximum of 30 days (depending on customer's bank), if there is no new damage on the car or theft during the rental period. If the customer fails to present a valid credit card, if there are no sufficient funds available on the credit card or the credit card is not in the lead driver's name, Avant car can refuse to release the vehicle.

Ob prevzemu je potrebno predložiti veljaven osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico).

A valid passport or personal identity card will be requested at the pick up.

Ob prevzemu je potrebno predložiti veljavno vozniško dovoljenje. Vozniško dovoljenje mora biti zapisano v latinici in ga mora uporabnik imeti že najmanj eno leto. Če vozniško dovoljenje ni zapisano v latinici, stranka obvezno potrebuje mednarodno vozniško dovoljenje, ki ga predloži skupaj s svojim vozniškim dovoljenjem, izdanim v državi bivanja.

DRIVING LICENSE

At the pick up the customer will need to present a driving license in Roman alphabet with at least one year of official driving experience / driving license. If the driving license is not in Roman letters, it must be complemented by an International driving license.

V primeru, da najemnik ne predloži zahtevanih dokumentov, lahko Avant car rezervacijo prekliče brez povračila stroškov.

If the requested documents are not presented at the pick up, Avant car can deny the booking with no refund.

VARŠČINA

Ob prevzemu nekaterih skupin vozil je zahtevan depozit za varščino s kreditno kartico na ime glavnega voznika (nosilec rezervacije). Znesek varščine je v večini primerov enak zmanjšani odbitni franšizi vključenega zavarovanja in je odvisen od skupine najetega vozila. Varščina se giblje med 300,00€ in 600,00€.

Za polog varščine lahko uporabite le kreditne kartice: Visa, MasterCard in Diners.

Pologa za varščino v gotovini ne sprejemamo.

Varščina se v celoti povrne, v kolikor se vozilo vrne v enakem stanju, kot je bilo ob prevzemu. Sredstva se praviloma samodejno sprostijo po največ 30 dneh (odvisno od banke stranke).

SECURITY DEPOSIT

A security deposit is needed for certain car groups. It is made with a credit card in the main driver's name (holder of reservation) and will be requested upon pick up. The security deposit is usually the same amount as the reduced insurance excess (between 300,00€ and 600,00€).

At the pick up the customer will need to present a valid credit card in the main driver's nameWe accept Visa, MasterCard and Diners. Cash deposit is not accepted.

The amount for the deposit is blocked on the credit card and usually released in most cases after a maximum of 30 days (depending on customer's bank), if there is no damage/theft during the rental period.

ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

Ponudba podjetja Avant car po teh pogojih vključuje osnovno kasko zavarovanje proti škodi (CDW) in kraji (TP), polno kasko zavarovanje (SCDW) in zavarovanje podvozja, pnevmatik in stekla (WUG) z odgovornostjo v višini odbitne franšize, ki je odvisna od izbrane skupine vozila:

Odbitna franšiza po teh pogojih znaša 0,00€ za vse skupine, razen za skupine LDAR (300,00€), PVAR (300,00€) in WDAE (600,00€).

Odbitna franšiza je znesek, do katerega stranka odgovarja v primeru škode ali kraje vozila med najemom.

Zavarovanje proti škodi ne vključuje škode v notranjosti vozila, izgube ali poškodbe ključev in dokumentov vozila ter škode, nastale zaradi malomarnosti (polnjenje vozila z napačnim gorivom, …) in vožnje pod vplivom drog in/ali alkohola. V primeru nastale škode se zaračuna tudi strošek obdelave škode v višini 100,00€. Ponudba prav tako vključujejo zavarovanje proti škodi, storjeni tretji osebi oz. vozilu.

Podjetje Avant car d.o.o. lahko uporabniku zaračuna dodatne zneske v primeru škode na najetem vozilu, prometnih kaznih, manjkajočem gorivu, uporabi napačnega goriva, nepravočasnem vračilu vozila, kršitvi splošnih pogojev, potrebi po kemičnem čiščenju, izgubi ključev ali dokumentov ipd.

V primeru poškodbe vozila ali nesreče mora najemnik obvezno predložiti Evropsko poročilo, poročilo o nesreči in policijsko poročilo. V primeru neveljavnega (odvzetega, začasno odvzetega, pretečenega …) vozniškega dovoljenja ali prepovedi vožnje najemnik odgovarja za celoten strošek škode ali kraje vozila.

INSURANCE AND LIABILITY

Avant car offer in accordance with this condition includes Collision damage waiver (CDW) and Theft Protection (TP), Super Collision damage waiver (SCDW) and insurance covers damage on tires, windscreen, glass and undercarriage (WUG) with liability in the amount of excess, depending on the selected car groups:

Excess is 0.00€ for all car groups except LDAR (300,00€), PVAR (300,00€) and WDAE (600,00€).

The Excess Liability is the maximum amount of driver's responsibility in case of damage to the rental vehicle made during rental period.

Insurance does not cover damage on the car's interior, damage or loss of car's documents/keys, all damage that occurs due to driver's negligence (wrong fuel, …), or driving under the influence of drugs or/and alcohol. In case of damage to the car a handling fee of 100,00€ is charged. Offer also includes Third Party Liability Insurance.

Avant Car can charge the user with additional fees in case of damage to the rental car, traffic fines, lack of fuel, refueling the rental car with wrong fuel type, not returning the car on time, all penalties according to T&C, chemical cleaning or loss of keys or documents etc.

In case of an accident, the customer needs to provide the European report, damage report and police report. In case of an invalid (withdrawn, suspended, expired…) driving license or in case of a driving ban, the main driver is responsible for all costs related to damage or theft of the rental vehicle.

MLADI VOZNIKI

Vožnja je dovoljena osebam, starejšim od 18 let, z vozniškim dovoljenjem, veljavnim najmanj eno leto. Mladi vozniki so osebe, stare med 18 in 21 let, za katere je ob najemu vozila zahtevano doplačilo za mladega voznika v višini 10,00€ na dan, največ 60,00€ na najem.

Mladim voznikom ni dovoljena vožnja naslednjih skupin vozil: PVAR, LDAR in WDAE.

AGE RESTRICTIONS

The minimum age for every driver is 18 years with a driving license valid for at least one year. Drivers between 18 and 21 years are considered young drivers and a young driver fee of 10 € per day (max. 60,00 € per rental) applies.

Young drivers are not allowed to drive the following car groups: PVAR, LDAR and WDAE.

PRAVILO PORABE GORIVA

Pravilo glede porabe goriva: prevzamete polno, vrnete polno.

V visoki sezoni se lahko zgodi, da se izda vozilo, ki nima polnega rezervoarja goriva. V tem primeru je vozilo potrebno vrniti z enako količino goriva kot ob prevzemu. Manjkajoče gorivo bo zaračunano v poslovalnici po trenutni ceni goriva ter z dodatnim stroškom storitve polnjenja rezervoarja. Če se vozilo vrne z več goriva, kot ga je bilo ob prevzemu, se strošek za presežek goriva ne vrača.

Raven napolnjenosti baterije ob prevzemu električnega vozila načeloma znaša 100 %. Kljub temu se v nekaterih primerih (npr. dostava vozila, rezervacije v zadnjem hipu, nepredvideni dogodki) lahko zgodi, da je raven napolnjenosti baterije nižja od 100 %. Ob vračilu vozila je raven napolnjenosti baterije električnega vozila lahko nižja kot ob prevzemu, a mora znašati vsaj 20 %.

FUEL POLICY

Fuel policy: Full to Full

The vehicle will be supplied with a full tank of fuel. In high season, it may occur the tank will not be full. In this case, the car needs to be returned with the same amount of fuel as received at the pick up. To avoid additional charges, the customer will need to return the car with the same amount of fuel as picked up. Missing fuel will be charged on your return for price per liter and a refueling fee. If the vehicle is returned with more fuel, as collected, no refunds are given.

When renting an electric vehicle, the battery charge level will be 100%. When returning an electric vehicle, the battery charge level has to be at least 20%.

At the pick up of an electric vehicle the battery charge level is usually 100%. In some cases (eg delivery, last minute reservations, unforeseen events) the battery charge level may be lower than 100%. When returning an electric vehicle, the battery charge level can be lower than 100%, but at least 20%.

DODATNE STORITVE IN OPREMA

Dodatne storitve in oprema (GPS, otroški sedež, nosilec za smuči, snežne verige …) so na voljo, odvisno od trenutne razpoložljivosti.

OPTIONAL SERVICES AND EXTRAS

All optional services and extras (GPS, child seat, ski rack, snow chains…) are subject to availability.

VINJETA

Z rezervacijo vozila preko aplikacije Avant2Go je strošek vinjete vključen v prikazano ceno najema.

VIGNETTE

When making a reservation directly through Avant2Go app vignette is already included in Your final rental price.

DODATNI VOZNIK

Dodatne voznike (največ 3) se doda pogodbi ob prevzemu vozila v poslovalnici. Strošek dodatnih voznikov (največ 3) so vključeni v prikazano ceno najema.

ADDITIONAL DRIVER

Additional drivers (max. 3) can be added to the rental upon collection of the vehicle at the car rental location. Costs for additional drivers (max 3) are already included in Your final rental price.

PREČKANJE MEJE

Z vozili podjetja Avant car je dovoljeno potovanje v države znotraj EU (razen Švedska, Finska, Velika Britanija in Grčija), Švico, Liechtenstein, Vatikan, San Marino, Monako, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Makedonijo.

Potovanje ni dovoljeno v Grčijo, Finsko, Švedsko, Veliko Britanijo, bivše članice Sovjetske zveze, Kosovo, Albanijo in druge države, ki niso članice EU (Turčija, Norveška …).

Zavarovanje za vožnjo v tujini je vključeno v prikazano ceno najema.

TRAVEL RESTRICTIONS

Vehicles may be driven within EU (except Sweden, Finland, UK and Greece), Switzerland, Lichtenstein, Vatican, San Marino, Monaco, Bosnia, Serbia, Montenegro, and Macedonia.

Cars are not allowed to the following countries: Sweden, Finland, UK, Greece, former Soviet Union, Kosovo, Albania and other Non-EU countries (Norway, Turkey…).

Cross border fee is already included in Your final rental price.

PRAVILO PREVOŽENIH KILOMETROV

Vse ponudbe Avant car vključujejo neomejeno število kilometrov, razen skupine WDAE / Tesla Model S (omejitev 300km na dan; vikend paket vključuje 600km, cena dodatnega kilometra znaša 0,80€).

MILEAGE POLICY

Avant car offers include unlimited kilometers except WDAE car group / Tesla Model S (limited mileage 300km per day; weekend package includes 600km, cost of additional km 0,80€).

TIPI VOZIL

Navedeni tipi vozil so najpogostejši modeli vozil v voznem parku Avant car v določeni skupini vozil. Zagotavljamo le izbrano skupino vozil, ne pa tudi določene znamke in modela vozila (razen če je to izrecno navedeno).

CAR GROUPS

The vehicles and models listed in the pricelist or offer are the most common vehicles in Avant car fleet. We cannot guarantee the brand or model of the rental vehicle will be the same as the vehicle displayed on our website or rental voucher (unless explicitly stated that the customer chose an offer for a guaranteed model).

PREVZEM ALI VRAČILO VOZILA IZVEN DELOVNEGA ČASA

Prevzem vozila izven delovnega časa se doplača 50,00€ na najem. Vračilo izven delovnega časa se doplača 50,00€ na najem. V primeru vračila izven delovnega časa v poslovalnicah s storitvijo “key box” je vračilo vozila izven delovnega časa brezplačno. V primeru koriščenja storitve "key box" velja, da je najemnik odgovoren za vozilo, vse dokler vozila ne prevzame osebje Avant car-a.

PICK UP OR RETURN OUTSIDE WORKING HOURS

Pick up outside the official office hours is charged 50,00€ per rental. Return outside of the official office hours is charged 50,00€, except in offices with “key box” service, where no additional charge for out of office return applies. When using the “key box” service, the customer is liable for the vehicle until collection by Avant car staff.

DOSTAVA VOZIL IN PREVZEM VOZILA

Vozilo lahko prevzamete in vrnete v eni izmed naših poslovalnic. Dostava vozila oz. prevzem ali vračilo vozila na želeni lokaciji (največ 20 km od poslovalnice) je možno po predhodnem dogovoru in se doplača 25,00€ za dostavo in 25,00€ za prevzem.

DELIVERY AND COLLECTION

Cars can be picked up and returned at one of Avant car offices. Delivery and collection at remote location is possible by prior agreement and is payable 25,00€ for vehicle delivery and 25,00€ for vehicle collection.

PODALJŠANJE NAJEMA

Podaljšanje najema je možno opraviti osebno v eni izmed poslovalnic Avant car v Sloveniji.

EXTEND RENTAL

The rental can be extended in person in one of the Slovenian Avant car offices.

DODATNE STORITVE IN OPREMA / ADDITIONAL SERVICES AND EXTRAS

Dodatne storitve in produkti

Additional services and extras

Cena na dan v EUR

Price per day in EUR

Cena na najem v EUR

Price per rental in EUR

Dodatni voznik

/

vključeno

Additional driver

/

included

Doplačilo za mladega voznika (18 - 21 let)

10,00

60,00**

Young driver fee (18 - 21 years)

10,00

60,00**

Prevzem ali vračilo izven delovnega časa

/

50,00

Pick up or return outside office hours

/

50,00

Doplačilo za vožnjo v tujini

/

vključeno

Cross border fee

/

included

Doplačilo za potovanje na otok in/ali s trajektom

/

vključeno

Island and ferry fee

/

included

Doplačilo za obravnavo škode

/

100,00

Damage handling fee

/

100,00

Doplačilo za obravnavo kazni

/

50,00

Fine handling fee

/

50,00

Doplačilo za dolivanje goriva

/

10,00

Refueling fee

/

10,00

Dostava in prevzem

(po dogovoru, možno do 20 km od poslovalnice)

/

25,00

Delivery and collection

(on request, possible up to 20km from office)

/

25,00

Dostava pozabljenih predmetov na dom*

/

25,00 + strošek poštnine

Home delivery of forgotten personal belongings *

/

25,00 + delivery cost

Izguba ključev (+ stroški dostave)

/

do 900,00 + strošek dostave

Loss of keys (+ delivery cost)

/

up to 900,00 + delivery cost

Izguba dokumentov vozila

/

70,00

Loss of vehicle documents

/

70,00

Strošek ob kršenju pravila o prepovedi kajenja

/

250,00

Violation of smoking ban fee

/

250,00

Zunanje čiščenje vozila

/

20,00

Exterior cleaning

/

20,00

Notranje čiščenje vozila

/

30,00

Interior cleaning

/

30,00

Kemično čiščenje notranjosti vozila

/

180,00

Interior chemical cleaning

/

180,00

GPS Navigacijski sistem

2,00

10,00***

GPS Satellite navigation device

2,00

10,00***

Otroški sedež

2,00

10,00***

Child seat

2,00

10,00***

Snežne verige

2,00

10,00***

Snow chains

2,00

10,00***

Magnetni nosilci za 2 para smuči

2,00

10,00***

Magnetic ski rack for 2 pair of skis

2,00

10,00***

Polnjenje vozila z napačnim gorivom

/

350,00 + stroški asistence + dejanska škoda

Wrong fuel

/

350,00 + cost of assistance + accrued actual damages

Nadgradnja skupine vozila

/

Cena odvisna od skupine vozila

Vehicle upgrade

/

Price depending on car group

*Pozabljeni predmeti se dostavljajo po pošti. / Forgotten personal belongings are delivered by mail.

**Velja za najeme 6 dni ali več. / Applicable for rentals in duration of 6 days or more.

*** Velja za najeme 5 dni ali več. / Applicable for rentals in duration of 5 days or more.

ENOSMERNI NAJEMI V SLOVENIJI / ONE WAY RENTALS IN SLOVENIA

Enosmerni najemi znotraj Slovenije

One way rentals in Slovenia

Cena na najem v EUR

Price per rental in EUR

Pri najemu 1 – 2 dni

20,00

1 – 2 rental days

20,00

Najem 3 dni ali več

brezplačen

3 rental days or more

Free of charge

Enosmerni najemi so možni med naslednjimi poslovalnicami Avant car v Sloveniji: Ljubljana (Dunajska 140, Trdinova 9, letališče), Maribor in Koper in so brezplačni pri najemu vozila za 3 dni ali več. V primeru krajšega najema (do 3 dni), znaša doplačilo za enosmerni najem 20,00€ na najem.

Pri najemu vozila med poslovalnicami v Ljubljani in Letališčem Ljubljana ter znotraj poslovalnic v Ljubljani je enosmerni najem brezplačen, ne glede na dolžino najema. Pri najemu vozila med poslovalnicami v Ljubljani in Letališčem Ljubljana ter znotraj poslovalnic v Ljubljani je enosmerni najem brezplačen, ne glede na dolžino najema.

One-way rentals are possible between the following Avant car offices in Slovenia: Ljubljana (Dunajska 140, Trdinova 9, Airport), Maribor and Koper and are free of charge, for rentals of 3 days or longer. For rentals shorter than 3 days an additional fee of 20,00€ applies.

One-way rentals between Ljubljana downtown offices and Ljubljana airport office is free of charge regardless of the rental duration.

MEDNARODNI ENOSMERNI NAJEMI / INTERNATIONAL ONE-WAY RENTALS

Enosmerni najemi v tujino so možni med Avant Car poslovalnicami Slovenija in Hrvaška. Cena mednarodnega enosmernega najema je odvisna od lokacije vračila.

International one way rentals are possible between Avant Car Offices in Slovenia and Croatia. Price of international one way rental depends on drop off location.

Mednarodni enosmerni najemi – HRVAŠKA*

International one-way rentals – CROATIA*

Cena v EUR

Price in EUR

Zagreb letališče / center

122,00

Zagreb airport / downtown

122,00

Zadar letališče

305,00

Zadar airport

305,00

Split letališče / center

305,00

Split airport / downtown

305,00

Dubrovnik letališče / center

427,00

Dubrovnik airport / downtown

427,00

*Poslovalnice Avant car Hrvaška / Avant car Croatia offices.

Podjetje Avant car d.o.o. ni odgovoren za morebitno neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, ki so izven njegove kontrole, oziroma ki so neodvisne od njegove volje in jih ne bi mogla preprečiti niti skrbna stranka. Avant car ravno tako v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne motnje ali začasne nezmožnosti uporabe ali prekinitve:

Company Avant car d.o.o. is not liable for potential nonfulfillment of contractual obligations due to circumstances out of Avant car's control, or circumstances which do not depend on its will or, which could not be prevented even by a careful client. Avant car may not be held liable for cases of possible disturbances or temporary inability of usage or interruptions:

Avant Car ne odgovarja za vsebinske napake v aplikaciji.

Avant Car is also not liable for any mistakes in the contents of app.