Dostava - Splošni pogoji

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ti Splošni pogoji prodaje in dostave izdelkov preko Mobilne aplikacije »Avant2Go« (APP) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami; »ZVPot«, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Ur.l. RS, št. 53/07; »ZVPNPP«), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Ur.l. RS, št. 96/09 s spremembami in dopolnitvami; »ZEPT«), Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur.l. RS, št. 81/15; »ZIsRPS«) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter določbami veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

1.2. Ti Splošni pogoji veljajo za vsa razmerja med Ponudnikom Storitev in Uporabnikom teh Storitev, in se uporabljajo za vsako uporabo Storitev oziroma vsako naročilo / nakup Uporabnika in za vsako na podlagi potrjenega naročila / nakupa Uporabnika sklenjeno prodajno pogodbo na daljavo med Ponudnikom in Uporabnikom, ter urejajo pravice in obveznosti Uporabnika in Ponudnika iz naslova tega pogodbenega razmerja.

1.3. Ponudnik Uporabnike poziva, da si te Splošne pogoje natančno preberejo pred pričetkom uporabe Storitev. Storitev naj Uporabniki ne uporabljajo v primeru, da se kot Uporabnik s temi Splošnimi pogoji ne strinjate.

1.4. Uporabnik potrdi, da je v celoti seznanjen z vsebino teh Splošnih pogojev ter izrecno in nepogojno izjavi, da jih je prebral, razumel in z njimi soglaša ter jih sprejema, tako da ob sami registraciji izrecno potrdi, da se z njmi strinja, pred zaključkom vsakega nakupa pa s klikom na gumb Potrdi plačilo potrdi, da je te Splošne pogoje prebral in da jih sprejema.

1.5. Ti Splošni pogoji so Uporabniku vsakokrat na voljo na dnu spletne strani Ponudnika http://www.avant2go.si/delivery/terms ter v APP, kjer lahko Uporabnik do Splošnih pogojev dostopi s klikom na povezavo »Splošni pogoji« in nato »Splošni pogoji Dostava«. Ponudnik lahko te Splošne pogoje kadarkoli spremeni oziroma dopolni z novimi določili, zato Uporabniku oziroma Kupcu predlaga, da si Splošne pogoje prebere ob vsakem naročilu oziroma nakupu. Vsaka verzija Splošnih pogojev je posebej datirana z datumom začetka veljavnosti. Za posamezno naročilo veljajo Splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani Ponudnika in dostopni v APP v času oddaje naročila oziroma nakupa.

1.6. Ponudnik bo Uporabniku / Kupcu zagotovljal naslednje informacije:

2. PODATKI PONUDNIKA

Družba: AVANT CAR d.o.o.

Sedež in poslovni naslov: Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka: 1816144000

ID številka za DDV: SI 28303628

Telefonska številka: 080 1223

E-naslov: dostava@avant2go.si

Domača stran: http://www.avant2go.si

TRR: SI56 2900 0005 1419 363 pri Unicredit Banka Slovenija d.d.

3. POMEN IN UPORABA IZRAZOV

APP je Mobilna aplikacija »Avant2Go« preko katere lahko Uporabniki naročajo Izdelke.

Izdelek / Izdelkivsako blago in / ali vsaka vnaprej pripravljena kombinacija blaga v obliki paketov, ki ga Ponudnik prodaja in dostavlja Uporabnikom na podlagi preko APP oddanih in prejetih naročil in uspešnega plačila s strani Uporabnika.

Izjava o zasebnostije izjava, s katero Ponudik Uporabnike obvešča o svoji politiki zasebnosti ter o možnostih, ki jih imajo Uporabniki na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov. Izjava je dostopna na dnu vsake spletne strani Avant car.

Klicni center zagotavlja Uporabnikom operativno pomoč od ponedeljka do petka med 8. in 22. uro, ter v soboto in nedeljo med 8. in 16. uro.

Kupec ali Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki preko APP uporablja Storitve Ponudnika in kupuje Izdelke, ne glede na to, ali gre za fizično osebo, ki je obstoječi uporabnik storitev souporabe električnih vozil »Avant2Go in je v APP že registriran kot uporabnik ali fizično osebo - novega uporabnika, ki bo uporabljal izključno Ponudnikove storitve prodaje in dostave Izdelkov na dom.

Partner je vsak dobavitelj Izdelkov / pogodbeni partner Ponudnika, od katerega Ponudnik kupi Izdelke za namen njihove nadaljnje prodaje in dostave Uporabnikom.

Ponudnik ali Avant car je družba AVANT CAR d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji so ti Splošni pogoji prodaje in dostave izdelkov Kupcem preko APP, ki so dostopni na dnu spletne strani Ponudnika http://www.avant2go.si/delivery/terms in v APP s klikom na povezavo »Splošni pogoji Dostave«.

Storitve so storitve brezstične prodaje in dostave Izdelkov na dom, ki jih Ponudnik zagotavlja Uporabnikom preko APP.

4. OPIS STORITEV PONUDNIKA

4.1. Ponudnik zagotavlja storitve prodaje Izdelkov, ki jih Ponudnik kupi od Partnerja in dostave teh izdelkov Kupcem. Ponudnik prodaja in Kupcem dostavlja Izdelke Partnerjev, med drugim v obliki vnaprej določenih ali pripravljenih paketov različnih velikosti, ki vsebujejo vnaprej določene izdelke, katerih glavne značilnosti so, skladno z zakonodajnimi zahtevami, navedene v APP trgovini. Določen izdelek v paketu je zaradi nerazpoložljivosti ali začasne nerazpoložljivosti lahko nadomeščen z drugim podobnim izdelkom, s čimer je Kupec seznanjen ob izbiri in pred naročilom paketa. To pomeni, da se vsebina ponudbe in paketov lahko redoma spreminja, pri čemer je vsakokratna ponudba v času izbire razvidna iz APP.

4.2. Določeni izdelki so lahko hitro pokvarljivi in / ali imajo krajši rok uporabe, na kar je Kupec opozorjen pred oddajo naročila z ustreznim opozorilom, npr.: »hitro pokvarljiv izdelek« ali »izdelek s kratkim rokom uporabe«, ki je navedeno v APP ob predstavitvi izdelka.

4.3. Ponudnik Storitve zagotavlja na teritoriju Republike Slovenije, in sicer na območjih, ki so razvidna iz APP ter z omejitvami znotraj posameznih območij (koordinat geo fencing). Uporabnik je z navedenimi omejitvami seznanjen na način, da pred plačilom izdelka v APP vidi opozorilo, da je njegova lokacija izven geokoordinat dostave.

4.4. Ponudba Izdelkov se zaradi narave poslovanja preko spleta ažurira in lahko spreminja pogosto ter hitro. Ponudnik si za predstavitev osnovnih značilnosti Izdelkov, ki so navedene na embalaži Izdelka, prizadeva zagotoviti jasne in popolne informacije. Izdelki se nenehno preoblikujejo (poreklo), tako da se vsebina in sestavine posameznega Izdelka kot tudi Izdelki v paketu lahko spremenijo. Pri tem se Ponudnik trudi, da so informacije o Izdelkih čim bolj natančne glede na nosilec / nosilce podatkov, in da se ves čas osvežujejo.

4.5. Na Izdelku, ki ga boste prejeli, so navedeni vsi obvezni podatki. Priporočamo vam, da pred uporabo oz. uživanjem Izdelka vedno skrbno preberete informacije, ki jih na embalaži Izdelka ali etiketi z deklaracijo zagotavljajo proizvajalci Izdelkov. Informacije o Izdelkih so na voljo le za osebno uporabo in se ne smejo razmnoževati in koristiti na kakršenkoli način brez predhodnega soglasja Ponudnika spletne trgovine. Ponudnik si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih sprememb v spletni trgovini brez predhodnega obveščanja.

4.6. Vse fotografije izdelkov v APP so zgolj simbolične in ne zagotavljajo lastnosti Izdelka. Prikazani barvni odtenki in videz Izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja Izdelkov, kar pa ne vpliva na opredelitev in standard Izdelka. Ponudnik ne sprejema odgovornosti za morebitne razlike med Izdelki in prikazi teh v APP.

5. CENE

5.1. APP vsebuje jasen prikaz vseh končnih cen ponujenih Izdelkov. Vse cene so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost – DDV, razen če ni izrecno napisano drugače.

5.2. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila Kupca in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila s ponujenimi oziroma možnimi načini plačila in pod navedenimi pogoji.

5.3. Cene se oblikujejo tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih Izdelkov ali promocijskih akcij. Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo.

5.4. Strošek dostave ni vključen v ceno Izdelkov in je vezan na posamično dostavo, ne glede na količino naročenih Izdelkov. V APP je prikazana največja dovoljena količina posameznega naročila. V primeru, da želi Kupec naročiti večjo količino Izdelkov, mora oddati novo naročilo in za to naročilo plačati novi strošek dostave. Strošek dostave se prišteje k strošku naročila, kar je razvidno pred potrditvijo naročila.

5.5. Prodajna pogodba med Ponudnikom in Kupcem je sklenjena za vsak posamezen primer v trenutku, ko je Izdelek plačan in Ponudnik potrdi naročilo. Kupec tedaj prejme obvestilo v APP oziroma na e-poštni naslov. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo za ta konkretni nakup tako za Ponudnika kot za Kupca.

6. UPORABA STORITEV

6.1. Ponudnik zagotavlja Kupcem Storitve nakupa izdelkov preko Mobilne aplikacije »Avant2Go« (APP).

6.2. Vsak obstoječi uporabnik storitev souporabe električnih vozil »Avant2Go«, ki je že opravil registracijo v APP, lahko prične z uporabo Storitev in oddajo naročil oziroma nakupi Izdelkov nemudoma, brez izvedbe dodatne registracije in prijave, saj se za izvedbo nakupov v okviru Storitev uporabljata enako uporabniško ime in geslo, ki ju je že prejel ob registraciji v APP za namen uporabe storitev souporabe električnih vlozil »Avant2Go«.

6.3. Vsak novi uporabnik mora za dostop do Storitev:

6.3.1. Prenesti APP: APP trenutno deluje v okolju operacijskega sistema iOS (različica vsaj 12.0) in Android (različica vsaj 6.0) ter se nadgrajuje z novimi različicami, kar vpliva na sočasen dvig minimalne zahteve glede software operacijskega sistema. Pametni mobilni telefon, na katerega se APP namesti, ustrezno operacijsko okolje, v katerem APP deluje in delujočo internetno povezavo (priporočljiva LTE/4G) zagotovi Uporabnik sam. APP je prosto dostopna in objavljena na »Apple Store« in »Google Play«. Uporabnik po standardnem postopku brezplačno prenese APP na svoj mobilni telefon z operacijskim sistemom iz »Apple Store« ali »Google Play«. Ponudnik APP preda Uporabniku v uporabo brez dodatnega nadomestila ali pristojbine, medtem ko so stroški prenosa, namestitve in uporabe APP izključno stroški Uporabnika po ceniku njegovega mobilnega operaterja; in

6.3.2. Opraviti prijavo v sistem »Avant2Go«: vsak novi uporabnik se mora registrirati v APP in si ustvariti uporabniški profil. Ob registraciji mora vnesti zahtevane osebne podatke, kot izhaja iz točke 6.5. teh Spološnih pogojev, pridobiti uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove e-pošte ter določiti geslo, ki je tajno in znano le njemu. Uporabniško ime in geslo Uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo novi uporabnik postane Uporabnik in pridobi pravico do opravljanja nakupov.

6.4. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu in da gesla ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam. Uporabnik Ponudniku v celoti odgovarja za vso škodo, ki nastane kot posledica uporabe Storitev s strani tretjih nepooblaščenih oseb z uporabo profila Uporabnika (predvsem pri opravi nakupa).

6.5. Za potrebe poslovanja Ponudnik od vsakega Uporabnika zbira naslednje osebne podatke:

6.6. Z registracijo Uporabnik soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila. Če Uporabnik ob registraciji označi okence, skladno s katerim potrdi, da soglaša s prejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih aktualnih nagradnih igrah, prejema tudi obvestila v zvezi z navedenim.

6.7. Ponudnik ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese Uporabnik.

6.8. Vsak registrirani Uporabnik dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo. Po veljavnem ZEKom-1 je dovoljeno naslov elektronske pošte uporabljati za neposredno trženje ob pridobitvi soglasja, skladno s točko 6.6. teh Splošnih pogojev.

6.9. Kupec v APP izbere vrsto ter količino izdelka. Pred oddajo naročila Kupec pregleda nakupno košarico, izvede morebitne popravke ali nadaljuje z nakupom in po opravljeni celotni željeni izbiri le-to potrdi. V naslednjem koraku Kupec potrdi zaključek nakupa, nakar se Kupcu izpiše obrazec z vsemi informacijami za dostavo Izdelkov, kjer Kupec lahko spremeni naslov za dostavo ter izbere način prevzema (dostava na dom / dostava na dogovorjeno mesto) ter način plačila in strinjanje s temi Splošnimi pogoji. Nato Kupec potrdi plačilo. V primeru uspešne transakcije Kupec prejme obvestilo, da je bilo plačilo uspešno. S potrditvijo plačila je nakup zaključen in spremembe več niso možne.

6.10. Kupec po oddaji naročila na svoj e-poštni naslov prejme obvestilo, da je naročilo potrjeno in plačilo zanj uspešno izvedeno. Kupcu so v e-sporočilu dostopni podatki o statusu naročila, ki vključujejo tudi naslov dostave. V tem trenutku je med Ponudnikom in Kupcem sklenjena prodajna pogodba. Hkrati prejme Kupec tudi račun. Uspešno plačilo je pogoj za izvedbo dostave. V primeru neuspešnega plačila, bo Kupec prejel obvestilo, da je bilo naročilo zaradi neuspešnega plačila preklicano.

6.11. Ponudnik Izdelke prevzame pri Partnerju ter ga pod pogoji in v času določenem v točki 8. teh Splošnih pogojev dostavi na naslov Kupca.

7. NAČIN PLAČILA

7.1. Nakup Izdelkov preko APP je možen le preko spletnega plačila s kreditno kartico (VISA, Mastercard, Diners).

7.2. Prodajna pogodba oz. naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku Ponudnika in je Kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (podatki v profilu Uporabnika) in se hrani za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

7.3. Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave Izdelkov Kupcu, če ima ta neporavnane obveznosti do Ponudnika ali je v pravnem sporu s Ponudnikom v zvezi z nakupom preko APP ali plačilom katerekoli storitve, ki jo nudi Ponudnik ali, če Kupec zlorablja pravico do vračila izdelkov skladno s 43.č. členom ZVPot.

7.4. Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni Kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za nakupljene Izdelke Kupcu posredovan po elektronski pošti skupaj s potrditvijo prejema naročila. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

7.5. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na izdanih računih in ugovarjati pravilnost le-teh v roku 8 dni od prejema računa na e-poštni naslov Ponudnika dostava@avant2go.si. Ponudnik kasnejših reklamacij ne upošteva.

7.6. Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

8. ČAS DOSTAVE

8.1. Našim Kupcem pakete z Izdelki dostavljamo na dom vsak dan od ponedeljka do vključno sobote predvidoma 08.00 ure do 21.00 ure. V času, ko niso podane izredne razmere, Ponudnik pakete z Izdelki dostavlja Kupcem direktno na dom.

8.2. Za dostavo Izdelkov mora biti:

8.3. Naročene Izdelke je Kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določenem naslovu oziroma dogovorjenem mestu, pri čemer bo Kupec obveščen o dnevu dostave naročila, skladno s točko 8.6. teh Splošnih pogojev pa tudi o tem, da je naročilo na poti . V primeru, da Kupec Izdelkov ne prevzame ob dogovorjenem času in je potrebna ponovna dostava, se Kupcu lahko zaračunajo dvojni stroški dostave.

8.4. Dostavni čas je predvidoma 24 ur od oddaje naročila (nakupa). Če določenega Izdelka ni na zalogi, bo Ponudnik o tem obvestil Kupca in mu ponudil bodisi enakovreden alternativni izdelek ali spremenjen rok dostave, glede na to, kdaj bo Izdelek na voljo, pri čemer ima Kupec pravico odstopiti od pogodbe z vračilom celotnega vplačila. V času izrednih razmer se lahko dostavni čas podaljša.

8.5. V času izrednih razmer Kupce prosimo za strogo upoštevanje navodil za brezkontaktni prevzem paketa z Izdelki! Prevzem oz. primopredaja paketov z Izdelki bo namreč potekala izključno na prostem. Kurirji ne bodo vstopali v stanovanjske stavbe, hiše, pisarne, skladišča in druge prostore. Kupci so pakete z Izdelki dolžni prevzeti zunaj ali na dogovorjenem mestu. Predaja bo potekala brez kontaktov z varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Ponudnik pri tem Kupce poziva, da se kot prejemnik paketa z Izdelki v čim večjem številu odločajo za dostavo na dogovorjeno mesto. Dostava na dogovorjeno mesto pomeni, da lahko kurir pusti paket z Izdelki npr. pred vrati, na terasi, za ograjo, ipd. in počaka do prihoda Kupca in prevzema paketa. Če paketa z Izdelki ne bo možno dostaviti brezkontakno na naslovu Kupca, bo paket takoj vrnjen Partnerju, Kupcu pa se lahko zaračunajo dvojni stroški dostave.

8.6. Kupec bo informacijo, da je paket z Izdelki na poti, prejel na e-poštni naslov ali preko sms sporočila ali z obvestilom v APP. Ko kurir prispe na naslov za dostavo, bo Kupca poklical na njegovo telefonsko številko in ga prosil, da pride do mesta prevzema Izdelka. V primeru, da se na telefonsko številko Kupca oglasi druga oseba, ta kurirju navede ime in priimek Kupca in/ali številko naročila. Kupec oziroma s strani Kupca pooblaščena oseba se ob prevzemu Izdelkov predstavi z imenom in priimkom z namenom identifikacije in/ali navede številko naročila, vse z namenom zagotovitve dostave pravi osebi. Kurir bo izdelek predal brezkontaktno oziromo počakal do trenutka, ko Kupec ali s strani Kupca pooblaščena oseba paket prevzame na dogovorjenem mestu. S prevzemom paketa Izdelkov s strani Kupca ali takšne druge, s strani Kupca pooblaščene osebe, se dostava šteje za pravilno izvedeno. Po prevzemu Izdelkov, bo Kupec s strani Ponudnika prejel sms sporočilo o uspešno opravljeni dostavi.

9. PRAVICA DO ODSTOPA OD PRODAJNE POGODBE

9.1. Kupec / potrošnik ima skladno z določbami ZVPot pravico, da v 14 dneh od prevzema Izdelkov Ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 14 dnevni rok za odstop od pogodbe začne teči naslednji dan po dostavi Izdelkov Kupcu.

9.2. Odločitev o odstopu od pogodbe Kupec Ponudniku sporoči po elektronski pošti bodisi s posredovanjem obrazca za odstop od pogodbe, ki je dostopen preko povezave v točki 9.10. teh Splošnih pogojev ali direktno v obliki elektronskega sporočila na e-poštni naslov Ponudnika dostava@avant2go.si z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od konkretne prodajne pogodbe. V tem primeru Ponudnik nemudoma pošlje Kupcu po elektronski pošti potrdilo o prejemu odstopa od pogodbe ter navodila glede načina vrnitve Izdelkov Partnerju. Ob vrnitvi Izdelkov Partnerju mora Kupec priložiti račun za Izdelke, glede katerih odstopa od pogodbe in pisno pojasnilo ali obrazec za odstop od pogodbe.

9.3. V zvezi z odstopom od pogodbe, Kupca bremeni strošek vračila Izdelkov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe) kot tudi strošek morebitnega ponovnega pošiljanja Izdelkov na podlagi novega naročila in morebitna razlika v ceni Izdelka.

9.4. V primeru odstopa od pogodbe, Kupec skladno z navodili Ponudnika prejete Izdelke vrne po pošti na s strani Ponudnika sporočeni naslov Partnerja, in sicer najkasneje v roku 14 dni po oddaji sporočila o odstopu od pogodbe. V primeru zamude navedenega roka, Ponudnik denarja Kupcu žal ne more vrniti.

9.5. Vračilo vplačil bo Ponudnik izvedel nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila Kupca o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, Ponudnik vrne prejeta plačila Kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Kupec. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prejema obvestila s strani Partnerja, da je bil Izdelek vrnjen oziroma dokler mu Kupec ne predloži dokazila, da je Izdelek poslal nazaj.

9.6. Izdelek, ki ga Kupec vrača mora biti nerabljen, nepoškodovan, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, razen če je posamičen Izdelek ali več njih (v primeru, da Izdelek predstavlja celoten paket) uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, brez volje oziroma krivde Kupca. Kupec nobenega od Izdelkov ne sme odpreti in / ali uporabljati vse do odstopa od pogodbe.

9.7. Kupec sme opraviti ogled in preizkus Izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje Izdelka, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo izdelka, s čimer Kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

9.8. Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet so Izdelki, ki:

Odstop od pogodbe tudi ni dopusten glede drugih Izdelkov, glede katerih tako določa ZVPot.

9.9. Partner Kupcem priporoča, da Izdelke, ki jih vračajo, ustrezno zapakirajo, ter jih vrnejo v obliki knjižene pošiljke, ki omogoča njeno sledenje. Za pošiljko z Izdelki na poti do Partnerja, Ponudnik ne odgovarja, in pošiljke, ki se je na poti izgubila, ne obravnava kot vrnjene.

9.10. Kupec lahko od nakupa Izdelka, ki v naravi predstavlja paket izdelkov odstopi le na način, da odstopi od nakupa celotnega paketa, ne pa zgolj od nakupa posamičnih izdelkov znotraj paketa. Obrazec za odstop od pogodbe je na voljo na spodnji povezavi:

https://avant2go.si/assets/delivery/forms/obrazec---odstop-od-pogodbe.docx.

10. STVARNA NAPAKA

10.1. Kupec / potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake v rokih in skladno z določami ZVPot. Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in Ponudniku omogočiti, da stvar pregleda, Ponudnik pa je Kupcu v zakonsko določenem roku od prejema zahtevka in izdelka v pregled, dolžan Kupčevi zahtevi ugoditi, oziroma Kupca obvestiti, da je zahtevek iz naslova stvarne napake sporen.

10.2. Napaka na izdelku je stvarna napaka, če:

10.3. Primernost izdelkov za normalno rabo in odsotnost stvarnih napak se presoja s primerjavo z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste in ob upoštevanju morebitnih podanih izjav Ponudnika ali proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

10.4. Ponudnik ne odgovarja za napake na izdelku, navedene v točkah 10.2.1 in 10.2.3, če so bile ob sklenitvi prodajne pogodbe Kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Kupec je ob prejemu Izdelka le-tega dolžan pregledati, saj se šteje, da Kupcu niso mogle ostati neznane tiste napake, ki jih skrben človek s povprečnim znanjem in izkušenostjo Kupca lahko opazi pri običajnem pregledu Izdelka.

10.5. Kupec, ki je Ponudnika pravilno obvestil o napaki, ima pravico od Ponudnika zahtevati, da:

10.6. Kupec mora Ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter Ponudniku omogočiti pregled izdelka. Za namen pregleda Izdelka, bo Ponudnik Kupcu po prejemu zahtevka za uveljavitev stvarne napake sporočil naslov, na katerega lahko Kupec Izdelke pošlje oziroma jih prinese. Ponudnik Kupcu priporoča upoštevanje določbe 9.9. teh Splošnih pogojev.

10.7. Kupec lahko stvarno napako uveljavlja tako, da na e-poštni naslov Ponudnika dostava@avant2go.si posreduje obrazec za uveljavljanje stvarne napake, ki se nahaja na spodnji povezavi:

https://avant2go.si/assets/delivery/forms/obrazec---uveljavljanje-stvarne-napake.docx.

10.8. Pravico do uveljavljanja stvarne napake Kupca / potrošnika na izdelku, opisana v točkah 10.1. do 10.7. teh Splošnih pogojev natančneje urejajo določila ZVPot.

10.9. V primeru vprašanj lahko Kupec Ponudnika kontaktira na telefonsko številko 080 1223 ali mu piše na e-poštni naslov dostava@avant2go.si.

11. GARANCIJA IN REKLAMACIJA

11.1. Izdelki imajo obvezno garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je lahko navedena tudi na strani s predstavitvijo Izdelka. Če informacije o garanciji ni, Izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko Kupec kontaktira Ponudnika, ki bo Kupcu zagotovil informacijo o garanciji.

11.2. Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan Kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega izdelka. Garancijo lahko Kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko Kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom Ponudnika.

11.3. Proizvajalec mora na podlagi garancije zagotoviti odpravo napak najkasneje v roku 45 dni od prejema zahtevka za odpravo napake, v nasprotnem primeru pa Izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim Izdelkom.

11.4. Kupec lahko garancijo za Izdelke, za katere je izdaja garancije obvezna, skladno z določbami ZVPot uveljavlja tudi pri Ponudniku, pri čemer tudi v tem primeru velja določilo in 45 dnevni rok iz prejšnjega odstavka, ki teče od dne, ko je Ponudnik prejel reklamacije iz naslova obvezne garancije. Če v okviru obravnave garancijskega zahtevka Ponudnik ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja Kupca in se posledično garancijski zahtevek izkaže za naupravičenega, bo Ponudnik Izdelek poslal nazaj Kupcu in Kupca o tem pisno obvestil.

11.5. Vračilo Izdelka v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu. V primerih obvezne garancije, ki jo je Kupec upravičen uveljavljati pri Ponudniku, Kupec Izdelek vrne na naslov Partnerja, ki ga Ponudnik Kupcu sporoči po prejemu reklamacije. Strošek vračila Izdelka sprva nosi Kupec. Ponudnik oziroma Partner Ponudnika, kateremu je potrebno vrniti Izdelke, lahko s ciljem razjasnitve obstoja napake na Izdelku, le-tega posreduje pooblaščenemu servisu, ki je strokovno usposobljen za tovrstno presojo.

11.6. Ob uveljavitvi obvezne garancije pri Ponudniku, Kupec izpolni obrazec za reklamacijo iz naslova obvezne garancije, kateremu po prejemu naslova Partnerja, kateremu je potrebno vrniti Izdelek, priloži tako Izdelek kot tudi vso dodatno opremo, kopijo računa, garancijski in servisni list ter druge morebitne spremne dokumente, ki jih je prejel od Ponudnika. Na obrazcu Kupec zapiše svoje ugotovitve in zahtevek. Kupec Izdelek z vsemi navedenimi dokumenti pošlje na sporočeni naslov Partnerja, pri čemer Ponudnik Kupcu priporoča upoštevanje določbe 9.9. teh Splošnih pogojev.

11.7. Kupec za blago, za izdajo katerega je garancija obvezna in ki ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko najprej zahteva odpravo napak. Če napake v roku, navedenem v točkah 11.3. in 11.4. teh Splošnih pogojev niso odpravljene, je proizvajalec zavezan Kupcu Izdelek brezplačno zamenjati z enakim, novim Izdelkom. V primeru neodprave napake v roku iz točke 11.3. in 11.4. teh Splošnih pogojev, oziroma če Izdelek ni zamenjan z novim, lahko Kupec razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

11.8. Rešitev reklamacije se zabeleži in se odločitev o reklamaciji v pisni obliki, in sicer po e-pošti, posreduje Kupcu.

11.9. Kupec lahko prijavi reklamacijo Ponudniku tako, da:

izpolni obrazec za reklamacijo iz naslova obvezne garancije, ki se nahaja na tej povezavi: https://avant2go.si/assets/delivery/forms/obrazec---reklamacija.docx in ga Ponudniku posreduje na e-poštni naslov dostava@avant2go.si.

11.10. Vsako pritožbo in reklamacijo bo Ponudnik obravnaval v skladu z določili ZVPot. Če v okviru obravnave reklamacije Ponudnik ugotovi, da je reklamacijski zahtevek neupravičen, bo Ponudnik izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj Kupcu.

12. ODGOVORNOST ZA ŠKODO IN VIŠJA SILA

12.1. Ponudnik ni odgovoren za morebitno neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, ki so izven njegove kontrole, oziroma ki so neodvisne od njegove volje in jih ne bi mogla preprečiti niti skrbna stranka.

12.2. Ponudnik ravno tako v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne motnje ali začasne nezmožnosti uporabe ali prekinitve:

12.3. Ponudnik ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ravno tako ne odgovarja za okvare Izdelkov ali napake na Izdelkih, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca) kot tudi ne poškodbe in okvare Izdelkov v primeru višje sile ali naravnih nesreč.

13. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

13.1. Ponudnik se zavezuje, da bo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in drugo veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vse osebne podatke Kupcev, ki jih od njih pridobi za potrebe izvajanja pogodbenih obveznosti, obdeloval zaupno, izključno v okviru pooblastil in v skladu z namenom pridobitve ter da bo:

13.2. Dodatne informacije, vezane ne varstvo obdelovanih osebnih podatkov si Kupec lahko prebere v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani http://www.avant2go.si in je Kupcem venomer dostopna tudi v APP.

14. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

14.1. Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova dostava@avant2go.si ali pisno na naslov ponudnika Avant car d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če Ponudnik ne ugodi Kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanja spora.

14.2. Ponudnik izrecno ne priznava nobenega izvajalca ­pristojnega za izvensodno reševanje pravnih sporov (IRPS), s katerim bi lahko potrošnik reševal spore prek evropske platforme platforme za spletno reševanje potrošniških sporov.

V skladu z ZlsRPS Ponudnik objavlja elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.