Murska Sobota,
srce Pomurja usred valovitih polja

Rezervirajte vozilo i uživajte u vožnji gradskim ulicama.

Trebate više informacija: tel: 080 12 23 e-adresa: support@avant2go.com

100 % električni “car sharing” v Murski Soboti


Nakon Ljubljane Murska Sobota postala je drugi slovenski grad u kojemu je sustav Avant2Go dostupan javnosti te je ujedno jedan od prvih manjih europskih gradova koji pružaju uslugu zajedničkog korištenja 100 %-tnih električnih vozila.

Korisnici u Murskoj Soboti trenutačno imaju 4 lokacije na raspolaganju.

Avant2Go paketi

Uživajte u vožnji bez posjedovanja automobila.

Ponekad vam je automobil potreban samo 5 minuta ponekad cijeli dan ili više. Plaćate samo ono što zapravo koristite.

Dnevna tarifa* Noćna tarifa ** Kilometraža Min. cijena najma Najviša dnevna cijena najma (24 sata)***
Podaljšanje rezervacije = 2 €
Za potrebe obračuna zajedničkog korištenja vozila zbrajaju se minute i prijeđeni kilometri.
- U slučaju da zbroj ne dosegne minimalnu cijenu zajedničkog korištenja vozila, primjenjuje se minimalna cijena iz tablice. Minimalna cijena vrijedi samo unutar regije.
- * Dnevna tarifa vrijedi od 8 do 18 sati.
- ** Noćna tarifa vrijedi od 18 do 8 sati.
- *** Kada korisnik dosegne najvišu dnevnu cijenu najma s kilometražom i proteklim vremenom, to vrijedi 24 sata od početka najma

Redovni cjenik registracije i smanjenja odbitne franšize

"Car sharing" je osmišljen u skladu s načelima održivog suživota

Upisnina (registracija + edukacija)

19 €* 29 € / jednokratni iznos

Smanjenje odbitne franšize* s 300 € na 100 €

38 € / godišnje

Smanjenje odbitne franšize* s 300 € na 0 €

88 € / godišnje

* Odbitna franšiza najveći je mogući iznos sudjelovanja u šteti na vozilu koju prouzroči unajmljivač.

Lokacije
Karta